Testimonials

Mr. Prashant Shambhaji Ambre

Mr. Milind Ghaisas

Mr. Prashant Sanghvi

Dr. Abhijeet Kale

Mr. Mallesh Kapde

Mr. Siddharth & Satyam Bhoir

Dr. Sujay Kalele

Dr. R K Shetty

Mr. Shiva

Dr. Aakash Shukla

Mr. Vimal Surana

Mr. Sameer Bhagat

Mr. Prasad Kiran Thakur

Mr. Prasun Johari

Mr. Suresh Gokhale

Kohinoor Square
NC. Kelkar Marg,
R.G Gadkari chowk,
Shivaji Park, Dadar West


+91 8657 413 158

info@kohinoorsquare.in

© 2023 Kohinoor Square. All Rights Reserved.